Monday, 11 August 2014

Apa itu geografi dan kepentingan mempelajarinya

Geografi berasal dari bahasa Yunani yang bermaksud, Geo : bumi Graphein : tulisan 

Ia merupakan ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan (variasi) keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi

Geografi melalui perubahan zaman dari pelbagai fahaman geografi yang dicipta oleh ahli geografi dari barat.Tidak ketinggalan juga ahli geografi Islam yang sebenarnya turut menyumbang kepada perkembangan ilmu geografi seperti Ibnu Batutta yang merupakan seorang pengembara yang terkenal yang mencatatkan pelbagai peristiwa dan bentuk muka bumi sepanjang pemgembaraannya. 

Mengapakah mempelajari geografi merupakan satu kepentingan? 

Hal ini kerana, bagi menyediakan murid untuk menghadapi cabaran hidup ke arah mewujudkan kesejahteraan diri dan masyarakat. Mata pelajaran Geografi merupakan kesinambungan mata pelajaran Kajian Tempatan di sekolah rendah. Kandungan mata pelajaran Geografi adalah relevan dengan kehidupan manusia. 

Geografi juga dapat memberikan murid pengetahuan mengenai fenomena alam dan organisasi ruangan berasaskan interaksi manusia dengan alam sekitar. Fizikal dan alam sekitar manusia juga memupuk nilai-nilai hidup yang harmoni dan sejahtera serta memupuk nilai seperti: Amanah Bersyukur Kesederhanaan Bertanggungjawab Tidak mementingkan diri sendiri Mencintai alam sekitar 

No comments:

Post a Comment